_MG_7368
Inhoudsopgave

Safety Culture Ladder Trede 4

Continu verhogen van het veiligheidsbewustzijn

Halverwege 2022 konden we melden dat Visser & Smit Bouw trede 4 van de Safety Culture Ladder had bereikt. Wat zijn we er trots op! Trede 4 betekent dat wij proactief omgaan met veiligheid, het zit in alle vezels van ons bedrijf. We investeren continu in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en we sporen onze medewerkers aan om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.

Wij spraken met Matthijs Stock – adjunct directeur Visser & Smit Bouw – over de weg naar verhoging van het veiligheidsbewustzijn en het bereiken van trede 4. Matthijs werkt vanuit de vestiging Groningen en bewaakt de voortgang van de projecten en de werkprocessen. Samen met zijn projectteams is hij verantwoordelijk voor de veiligheid op onze bouwplaatsen in het Noorden van het land. Voor Matthijs is het helder: “Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. De lat ligt hoog: We werken veilig of we werken niet! Alleen directief aansturen via veiligheidsprocessen en -regels is daarin niet voldoende. Belangrijker is het dat we onze projectteams en medewerkers blijven motiveren en inspireren in veilig denken en doen.

Een veilige bouwplaats realiseer je immers alleen in samenwerking met alle partijen die zich op de bouwplaats bevinden!

Roadmapping
“De roadmap veiligheidsbewustzijn en daarmee de opmars naar trede 4 is 1,5 jaar geleden ingezet. Deze roadmap is opgebouwd rond zes veiligheidsaandachtsgebieden die bijdragen aan bewustwording. Het is bedrijfsbreed opgesteld en vervolgens per vestiging ondergebracht in de veiligheidsteams. Matthijs: “In de eerste fase lag de focus op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze eigen mensen. In fase twee zijn we in een breder perspectief gaan kijken naar veiligheid binnen de gehele keten. Dit resulteerde in de start van meerdere partnersessies met onze onderaannemers en leveranciers.”

Partnersessies
 “We wilden iedereen meekrijgen in onze gedachtegang over veiligheid. Een veilige bouwplaats realiseer je immers alleen in samenwerking met alle partijen die zich op de bouwplaats bevinden! Tijdens de partnersessies zijn we het gesprek open aangegaan: Hoe denken jullie over veiligheid? Voelen jullie medewerkers zich gesteund met betrekking tot veilig werken? Kunnen we elkaar versterken in veiligheidsbewustzijn? Veel van onze vaste onderaannemers en leveranciers, waar we op basis van langdurende relaties mee samenwerken, werken op industriële projecten. Hun bijdragen in de sessies waren zeer waardevol om het veiligheidsbewustzijn in de keten te vergroten. De ‘veiligheidslat’ in de industrie ligt hoog. Dat is inherent aan de specifieke risico’s van veel industriële processen.”

Ik hou van ambitie.

Toekomstvisie en ambitie
“Het bestendigen en verstevigen van de veiligheidscultuur, het veiligheidsbewustzijn en veilig werken binnen onze organisatie en de gehele bouwketen, dat was en is onze grootste uitdaging. De bouw maakt het veilig! Daar gaan we met z’n allen voor. De sleutel tot succes is continu in gesprek blijven met elkaar. Via één op één sessies, teamsessies, Kam-breed- en partnergesprekken. Open en eerlijk praten over onveilige situaties, bijna ongevallen, over toepasbaarheid en afstemming van de veiligheidsregels. Alleen dan wordt veilig denken en doen nog meer onze tweede natuur.”

“Ik hou van ambitie. Onze veiligheidsprocessen mogen niet stilstaan, als organisatie moeten we altijd willen verbeteren. Onze focus ligt nu op het behouden en verstevigen van alles wat we bereikt hebben op onze weg naar trede 4. Ik kan me voorstellen dat we op termijn de lat hoger leggen en onze ambitie voor trede 5 op papier gaan zetten. Ook in mijn eigen rol rond veiligheid ben ik ambitieus. Ik wil onze mensen graag dagelijks stimuleren door open te communiceren, een proactieve houding aan te nemen en me bewust te zijn van het effect van mijn eigen voorbeeldgedrag. Zo creëren we samen een sterke veiligheidscultuur.”

  • Deel dit artikel