Coverfoto
Coverfoto

Samenspraak Bewust veilig leidinggeven

Goed voorbeeld doet goed volgen

Vanuit dezelfde overtuiging, dat we veiligheidsprestaties kunnen verbeteren door de manier waarop we leidinggeven, zijn ze samen aan de slag gegaan. Martijn Bogaard – Hoofd KAM bij Visser & Smit Bouw en Oscar Diederich – opleider bij Geniozz.

“Op een drukke bouwplaats waar meerdere onderaannemers, leveranciers en zzp’ers aan het werk zijn, wil de perceptie over veiligheid nog weleens uiteen lopen”, vertelt Oscar. “In de praktijk zie je dat de afstemming van veiligheid veelal gaat over het veilig inrichten van processen en welke middelen en technieken daarvoor benodigd zijn. Echter, om de inzet van deze beheersmaatregelen kracht bij te zetten zal men leiderschap moeten tonen. De wijze waarop leiderschap wordt ingevuld bepaalt grotendeels het effect van het veiligheidsbeleid in de praktijk. Goed leiderschap motiveert en inspireert en goed voorbeeld, doet goed volgen!”

Martijn: “Ook de VolkerWessels veiligheidsagenda leidde ons naar training in bewust veilig leidinggegeven. Kartrekkers en collega’s Jeroen Sluik – manager veiligheid VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) Noord-Oost- en Mark Wubbels – coördinator KAM bij Homij – klopten aan bij Oscar om een training te ontwikkelen die BVGO breed uitgerold kan worden. Waar onder andere directie, projectleiders en hoofduitvoerders mee aan de slag kunnen als het gaat om het aspect veiligheidsleiderschap. Ook binnen Visser & Smit Bouw was de behoefte groot. Het lag in het verlengde van onze groei in veiligheidsbewustzijn en onze route naar trede 4 van de Safety Culture Ladder.”

Project specifieke aanpak
Martijn: “Onze projecten zijn vaak dusdanig complex en omvangrijk van aard dat ieder project een specifieke aanpak vereist. De opzet van de training sluit goed aan bij deze project specifieke aanpak. In de eerste module startte directie, management en projectleiders en werden de kaders neergezet met vragen als: Hoe zijn we als bedrijf bezig met veiligheid? Welke informatievoorzieningen zijn er beschikbaar? Hoe wordt er nu gecommuniceerd? In module 2 sloten bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders, projectcoördinatoren en inkopers aan en gingen aan de slag met leiderschapsvraagstukken die zich voordoen in de concrete projectsituaties.”

Martijn: Het is een training voor en door de doelgroep geworden.

Oscar: “We wilden de directie, projectleiders en hoofduitvoerders meenemen in bewustwording rondom thema’s als: Waar ben je verantwoordelijk voor ten aanzien van veiligheid? Hoe geef je invulling aan die verantwoordelijkheid en ben je tevreden met het effect wat je daarvan ziet in de praktijk? Het thema voorbeeldgedrag mag uiteraard niet ontbreken. Hiervoor hebben we in de ontwikkelfase van de training de doelgroep benaderd en informatie verzameld uit meerdere interviews. We hebben ze onder andere gevraagd: Waar mag de training wat jou betreft over gaan?” Martijn: “We hebben de doelgroep vanaf het begin betrokken bij de opzet van de training. Zowel meedenken vanuit de interviews, als in het fijnslijpen door middel van pilots. Dit maakt dat het een training voor en door de doelgroep is geworden.”

Benadering
Zowel in module 1 als module 2 wordt de nadruk gelegd op bewustwording. Oscar: “Wanneer je als leider in de praktijk met bepaald ongewenst gedrag te maken krijgt, dan is het oordeel over dat gedrag vaak snel geveld. Je kunt je ook afvragen waar het gedrag vandaan komt. In ons gedrag zijn wij als mens beïnvloedbaar en dan wordt juist interessant de vraag: Welke omstandigheden en condities zijn er gecreëerd die van invloed zijn geweest op dat gedrag? Met andere woorden: Hoe makkelijk hebben wij het iemand gemaakt om onveilig gedrag te laten zien? Zo houden we tijdens de training een spiegel voor, wordt bewustzijn getriggerd en ontstaan er inzichten in wat ervoor nodig is om de rol van leider bewust veilig(er) in te kunnen vullen.”

Oscar: Tijdens de training merk je dat mensen het proces ingaan van bedenkelijkheid naar inzichten tot uiteindelijk bewustwording.

Invulling geven aan leiderschap en veilig werken
Martijn: “Aan het einde van module 2 zijn we naar elkaar toe gaan werken met concrete acties. Zijn er verbeteringen of ontwikkelingen? Waar staan we nu en waar gaan we mee aan de slag? We hebben de output gebruikt om onze roadmap Veiligheidsbewustzijn te updaten naar een programma om onze groei veiligheidsbewustzijn te continueren en te bestendigen.”

Oscar: “Tijdens de training krijgen specifieke veiligheidsonderwerpen extra aandacht en je merkt dat deelnemers het proces ingaan van bedenkelijkheid naar inzichten tot uiteindelijk bewustwording. Wat we behandelen in de training wordt elke keer weer als waardevol beschouwd en ik vraag dan altijd af: Op wat voor manier krijgen deze onderwerpen op een ander moment ook jouw aandacht? Ik gun de mensen en de bedrijven dat ze hier aandacht aan blijven geven en dat het onderdeel wordt van hoe zij dagelijks invulling geven aan hun leiderschap en veilig werken.”