GVB180621-stations-10sm
GVB180621-stations-10sm

In uitvoering Onderhoud Noord/Zuidlijn

Foto: Gé Dubbelman

De reiziger centraal en overlast tot een minimum beperken

Inmiddels rijden al ruim twee jaar metro’s op de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Niet alleen bij de aanleg, maar ook bij het onderhoud en de dagelijkse operatie van een metrolijn als de Noord/Zuidlijn zijn veel verschillende partijen betrokken. Visser & Smit Bouw realiseerde onder de naam VIA NoordZuidlijn het zogenaamde Transporttechniek & Afbouw contract, met onder andere de afbouw van 7 metrostations. Al tijdens de bouw kreeg Visser & Smit Bouw de opdracht voor het integrale onderhoud. Als beheerorganisatie voor de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam verrichten we dat inmiddels vijf jaar. We zorgen op locatie voor de regievoering van onderhoud en de instandhouding van de Noord/Zuidlijn. Hiervoor ontwikkelden we een onderhouds- en instandhoudingsstrategie.

We organiseren beheer- en onderhoudsprocessen en richten de beheerorganisatie zo optimaal mogelijk in. De onderhoudsstrategie die we opzetten, vertalen we naar de operationele planning van onderhoudspartijen en leveranciers.

Inzet van de juiste mensen en het juiste gereedschap

We houden toezicht op het onderhoud, sturen contractpartijen aan, coördineren en voeren regelmatig analyses en kwaliteitsaudits uit. Op locatie houden we continu vinger aan de pols en gebruiken daarbij middelen zoals inspecties, onderhoudsanalyses, meerjaren onderhoudsplannen, en compliancy tools zoals het Safety Register. We worden hierbij ondersteund door specialisten op het gebied van auditing, inspecties, project management en compliancy.

Ook beheren we elektrotechnische voorzieningen, brandmeld- en ontruimingssystemen en maken we risicoanalyses om de rook- en warmteafvoerinstallaties bij calamiteiten optimaal in te zetten.

In het kort:

  • 10 km spoor en 7 stations (28.854 m2 BVO)
  • Onder handelsnaam VIA NoordZuidlijn opgeleverd in 2018
  • Het tracé loopt dwars door het hart van Amsterdam, en verbindt daarmee Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid. Van het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord (bij de ring A10) tot aan station Zuid in de middenberm van de A10, net voorbij de RAI.