Verdeling segmenten VolkerWessels
Thumbnail verdeling

De weg naar emissievrij 2030 Nederlandse Klimaatakkoord 2030 en Nederland circulair

Leo Heijne: “Als Visser & Smit Bouw staan we in de voorhoede van de bouwsector in het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken."

In de afgelopen decennia is de roep om duurzaam en emissievrij bouwen steeds luider geworden. Heeft de bouwsector de potentie om de grote bouwopgaven van deze tijd te realiseren en tegelijkertijd de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord 2030 en Nederland circulair te behalen? Slagkracht stelde deze vraag aan Leo Heijne, directeur Utiliteit & Hoogbouw Rotterdam en portefeuillehouder duurzaamheid bij Visser & Smit Bouw.

Leo: “Het is tijd om in actie te komen. Ook al is de wetgeving nog niet zover en heeft de markt nog niet alle antwoorden, het mag ons niet belemmeren. De roep om duurzaam en emissievrij te bouwen heeft al geleid tot aanzienlijke veranderingen in de bouwsector. Om sneller vooruitgang te boeken zullen we, parallel aan het bepalen van onze koers, actie moeten ondernemen om te leren en uiteindelijk te voldoen aan duurzaamheidswetgeving van 2030. Hoewel dat nog ver weg lijkt, komt het snel dichterbij.”

“Op dit moment werken we aan één van de meest vooruitstrevende projecten op gebied van duurzaamheid in Nederland. Alle betrokken partijen staan er hetzelfde in. Zonder dat er stringente wetgeving voorhanden is en zonder dat aan de voorkant 100% gegarandeerd kan worden of alle doelen gehaald gaan worden, nemen we actie! Het leerproces is nodig om verder te komen. We merken dat de meeste van onze klanten en stakeholders er zo in staan. Tijdens bouwconsultaties en bouwteamvergaderingen streven we er allemaal naar om dezelfde basisprincipes te verankeren en samen te werken om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. We willen allemaal samenwerken en participeren om het maximale eruit te halen. Dit biedt kansen en leidt tot succes!”

“Als Visser & Smit Bouw staan we in de voorhoede van de bouwsector in het aanpakken van duurzaamheidsvraagstukken. We investeren in materieel en materiaal, in mensen en bouwmethodes om circulair en duurzaam te bouwen. De roep vanuit de maatschappij wordt steeds groter. We willen ons onderscheiden op de markt. Ons doel is om in 2030 emissievrij te ondernemen en te bouwen. Het is nu de tijd om onze duurzaamheidsvisie en initiatieven in de praktijk te brengen, onze actieplannen te verfijnen, te implementeren en te bewaken op bedrijfsniveau.”

We hebben een inventarisatie gemaakt van lopende acties en initiatieven, een indrukwekkende lijst. Hieronder een selectie ter inspiratie.

Social return via de Talenthub
“Waar mogelijk neemt Visser & Smit Bouw op projecten het voortouw in social return. We ondersteunen mensen met een ‘afstand tot’-, of beter gezegd ‘kans voor’ de arbeidsmarkt en bieden hen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling door binnenkort, op de bouwplaats, een TalentHub te starten.”
Jaco van Beek, Hoofd realisatie Beton & Industriebouw

———————————————-

Herbestemming medische installaties | Project transformatie voormalig Slotervaartziekenhuis: “Tijdens de eerste fase van de cascorenovatie moest bijna 90% van het grote pand worden gesloopt. Gelukkig krijgt bepaalde medische apparatuur een nieuw leven in een ziekenhuis in Tanzania. Een gezamenlijke actie van MedicomZes en opdrachtgever Zadelhoff.”
Martijn Verlegh, projectleider MedicomZes

———————————————-

Elektrificatie op de bouwplaats
“De elektrificatie van materieel, zoals mobiele kranen en hoogwerkers op onze bouwplaatsen, draagt bij aan onze missie #emissievrij2030. Naast reductie van CO2 en stikstof biedt het elektrificeren van bouwmaterieel een gezondere werkomgeving voor onze werknemers en partners.”
Ricardo de Leeuw, Hoofd realisatie Amsterdam

———————————————-

Verbetering afvalmanagement
“Binnen ons overlegstructuren hebben we duurzaamheid als vast item op de agenda. Samen willen we ons afvalmanagement verder verbeteren. Onze doelstelling is helder: Het eenvoudig verminderen van afval, het verbeteren van onze afvalscheidingsmethoden en het stimuleren van recycling. We denken na over onderwerpen als circulair bouwen van ontwerp tot uitvoering, vooraf berekenen van onze afvalstromen en het scheiden van afval op de bouwplaats.”
Marc van Velthoven, Hoofd realisatie Utiliteit & Hoogbouw