Render
Render

Bron: Twence

In uitvoering CO2 afvanginstallatie Twence Hengelo

Het afvangen en het vastleggen, dan wel opnieuw gebruiken van CO2 in duurzame koolstofkringlopen, is van groot belang om de opwarming van de aarde te stoppen. Twence investeert in installaties om CO2 opnieuw als duurzame grondstof in te zetten. Op dit moment bouwen wij voor Twence een grootschalige CO2-afvanginstallatie die jaarlijks 100.000 ton CO2 kan afvangen. Daarmee bespaart Twence het milieu een hoeveelheid CO2 die gelijk staat aan de uitstoot van 5.260 huishoudens. De CO2 die wordt afgevangen wordt gebruikt als meststof in o.a. de glastuinbouw.

Wij realiseren diverse betonfundaties, stalen leidingbruggen en een compressorgebouw incl. E&W.
De absorptiekolom van deze Just Catch installatie is zo’n 40 meter hoog. Wanneer deze operationeel is zullen wij de toren nog ‘inpakken’ met een staalconstructie en dak- en wandbeplating.

In dit project werkt Visser & Smit Bouw Groningen samen met Noorse, Italiaanse en Nederlandse nevenaannemers.