01 Inholland Sluisbuurt Amsterdam web
01 Inholland Sluisbuurt Amsterdam web

In uitvoering Inholland Sluisbuurt: Hét onderwijsgebouw van de toekomst.

Artist impressions: CEPEZED

Het nieuwe Inholland gebouw komt op een prachtige plek in de nieuwe wijk Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Het gebouw krijgt een campusachtige opzet en gaat onderdak bieden aan 32 opleidingen in diverse domeinen voor ongeveer 7.000 studenten.

De eerste bewoners
Als een van de eerste ‘bewoners’ van deze nieuwe wijk aan de oevers van het IJ wil Inholland met het gebouw en alle onderwijsactiviteiten een innovatiegebied creëren. Een van de blikvangers wordt de grote hoeveelheid beplanting op het dak. Het gebouw bestaat uit een hoogbouw (ruim 38 meter), een middenbouw en een laagbouw met een prachtig atrium.

Modern en duurzaam
Naast dat het onderwijsgebouw als ‘smart building flexibel indeelbaar is, wordt het ook een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). De gevel bestaat voornamelijk uit driedubbele beglazing, waardoor er voldoende daglicht naar binnen komt. Daarnaast komen er in de dichte delen van de gevel ook PV-panelen. Voor warmte en koude wordt gebruik gemaakt van een WKO-installatie; in de winter wordt de opgeslagen warmte uit het IJ gebruikt voor verwarming van het gebouw en in de zomer de opgeslagen koude voor koeling. Als back-up is er een aansluiting op de stadsverwarming voorzien.

De gebruikers van dit onderwijsgebouw van de toekomst worden ondersteund met de inzet van allerlei domotica; zo kan iedere docent straks verlichting en temperatuur naar eigen behoefte instellen. Daarnaast bevat het gebouw sensoren die onder andere het CO2-gehalte meten en de bezetting in de ruimte registreren. Er is een ondergronds systeem voor afvalverzameling- en verwerking.

In het kort:

  • Inholland Sluisbuurt: Ca. 31.000 m2.
  • Locatie: Zeeburgereiland-Amsterdam
  • Architect: cepezed.
  • Een aantrekkelijke campus voor studenten, docenten en relaties, maar ook voor de bewoners en bezoekers van de Sluisbuurt. Met collegezalen, een expositieplein, een restaurant, living spaces, een daktuin en een stadsbalkon.
  • Uitvoering: Visser & Smit Bouw in samenwerking met HOMIJ Technische Installaties.

Lees meer over dit project op onze website