Entreepaviljoen AMC extern_foto Johan Carlier
Entreepaviljoen AMC extern_foto Johan Carlier

Opgeleverd Entreepark en entreepaviljoen Amsterdam UMC, locatie AMC

Foto's: Johan Carlier

Het oude parkeerdek ligt onder de grond, gekapte bomen en oude betonkolommen zijn verwerkt tot meubels voor in het park.

In amper twee jaar tijd heeft de bouwcombinatie MedicomZes, HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek het verouderde voorterrein op locatie AMC getransformeerd. Het AMC is in 1983 in gebruik genomen en kende twee hoofdingangen. Met de transformatie wordt de wens om één entree te creëren ingevuld. Het resultaat: een prachtig, gastvrij glazen paviljoen als nieuwe hoofd- en polikliniekingang in wat straks een groen parkachtig landschap zal zijn.

Complex project succesvol verlopen dankzij intensieve samenwerking
Het bouwproces werd zo ingericht dat kritieke functies als de toegang tot de ambulancedienst, de Spoedeisende Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) 24/7 bereikbaar en toegankelijk waren. Het project had alles in zich: logistiek complex, slopen, demonteren, funderen, bekabelen en bouwen. De bouwcombinatie bestond uit VolkerWessels ondernemingen die elkaar door en door kennen, met alle benodigde expertise in huis.

Duurzaam
Temp.architecture & Studio Nuy van Noort in samenwerking met Studio BLAD waren verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe entreepark en paviljoen. Het duurzame gebouw kent zonnepanelen en een mosdak. Het sloopafval van de bestaande entree is verwerkt in de terreinverharding; ook alle ontgraven grond is hergebruikt binnen het project. Gekapte bomen en 10 stuks oude betonkolommen komen terug als meubilair in het groene AMC Health Park.

In het kort

  • Het ronde, transparante entreepaviljoen meet 2.000 m2 BVO en omvat een balie, meldpunt, toiletten en zit- en verblijfruimte voor bezoekers en patiënten.
  • Een 3 ha groot buitenterrein, waarvan ca. 1,5 ha park en ca. 1,5 ha parkeren en infrastructuur.
  • Een brug- en voetgangersdek verbindt de nieuwe entree met het onlangs gerenoveerde stationsplein Holendrecht, de Meibergdreef en het Ronald McDonald huis.
  • In het heringerichte voorterrein is een parkeerruimte met 300 parkeerplaatsen voor auto’s en 70 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Ook is voorzien in een Kiss & Ride zone en nieuwe toegangen voor ambulancedienst, SEH en de huisartsenpost.

Lees meer over dit project op onze website