01
01

In uitvoering Herbestemming Onnakerk in Steenwijk

Foto: MedicomZes

MedicomZes realiseert de ombouw en uitbreiding van een voormalig kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Steenwijk. Geen preekstoel meer en ook het orgel is verhuisd, maar onmiskenbaar een kerkgebouw. De Onnakerk is een gemeentelijk monument uit 1922 dat straks een zorg- en wooncentrum zal zijn voor ouderen met een verstandelijke beperking.

Het project bestaat uit twee delen: in de kerk is allereerst een nieuwe betonnen begane grondvloer aangebracht op een nieuwe paalfundering. Vervolgens zijn inpandig in het bestaande gebouw twee nieuwe verdiepingen gebouwd. Inmiddels is de ruwe afbouw met lichte scheidingswanden in de kerk opgestart.

De betonvloeren in het gebouw zijn uitgevoerd met betonkernactivering waardoor de constructieve betonvloeren als verwarmingselementen worden gebruikt. Typerende beeldbepalende elementen zoals glas-in-lood ramen, oude balken en zicht op het hoge plafond blijven zichtbaar. Het tweede deel van het project betreft een nieuwbouw tegen de bestaande kerk, bestaande uit drie bouwlagen. Uiteindelijk vormen bestaande en nieuwbouw één harmonieus geheel.

In het kort:

  • Totaal ca. 2.400 m2 BVO.
  • 39 zorgappartementen en gezamenlijke ruimten.
  • Veel glas-in-lood blijft bewaard, aanvullend daglicht wordt gerealiseerd via nieuwe dakvensters en daglichtbuizen.
  • De buitengevel van het monumentale pand wordt zo veel mogelijk weer in oude glorie hersteld, dakgoten worden gerepareerd, dakleer vervangen en zelfs de stilstaande klok wordt weer aan de praat gebracht.

Lees meer over dit project op onze website