AMC Health Park
AMC Health Park

In uitvoering Entreegebied Amsterdam UMC, locatie AMC

Artist impression: Studio Nuy Van Noort

Van een verouderd, betonnen parkeerterrein naar een oase van licht en ruimte

Amsterdam UMC, locatie AMC, krijgt een nieuw visitekaartje: een nieuw, transparant entreegebouw middenin een groene oase. Het project van MedicomZes en partners betreft de realisatie van een nieuw glazen entreepaviljoen waarmee de hoofd- en polikliniekingang van locatie AMC worden samengevoegd. Het ontwerp van de centrale hal kenmerkt zich door een opvallend dak en een glooiende gevel. Het voorgebied wordt opnieuw ingericht als groen park (AMC Health Park).

Nieuwbouw entreepaviljoen
Het verhoogd gelegen entreegebouw (circa 2.000 m2 BVO) heeft twee bouwlagen en is een indrukwekkend samenspel van staal, beton, hout en glas. Twee roltrappen, twee liften en een separate trap in het entreegebouw brengen bezoekers naar het ziekenhuis of de poliklinieken. In het paviljoen wordt veel hout gebruikt, waardoor een vriendelijke en warme uitstraling ontstaat.

Parkachtig landschap
De bovengrondse parkeerruimte bestaat uit ca. 300 parkeerplekken met toegang tot de ambulancedienst, Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost (SEH/HAP). Aansluitend aan het parkeerterrein wordt het voorterrein verder als park ingericht. Het park heeft naast een verblijfsfunctie ook een transitiefunctie met verbinding tussen het station Holendrecht en de Meibergdreef.

Betonkolom wordt zitmeubel
Sloopafval van de voormalige entree is verwerkt in de terreinverharding. Ook alle ontgraven grond wordt hergebruikt binnen het project. Gekapte bomen en 10 stuks oude betonkolommen worden verwerkt tot meubels voor in het park.

Logistieke operatie
Het project is een omvangrijk plan in twaalf fases waarin we het bouwproces zo inrichten dat kritieke functies zoals de ambulancedienst, SEH en tijdelijke gebouwingangen altijd bereikbaar zijn.

In het kort:

  • Het AMC gebouw is in 1983 in gebruik genomen. In de oude situatie kent het gebouw twee hoofdingangen; met de nieuwbouw wordt de wens om één ingang te creëren voor het publiek ingevuld.
  • Dit project wordt gerealiseerd door een bouwcombinatie die bestaat uit MedicomZes, HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, alle VolkerWessels ondernemingen.
  • Beoogde oplevering van het project is einde 4e kwartaal 2021.

Lees meer over dit project op onze website